Adatvédelmi Nyilatkozat

A VitaPro -prémium minőségű egészségvédő termékek szakáruháza a

vargagyogygomba-erd-egeszsegter.hu

weboldalon webáruházat üzemeltet, melynek során a honlapon regisztrálók, valamint a vásárlók (a továbbiakban együttesen: Ügyfél) személyes adatait kezeli. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet a honlapon általa kezelt személyes adatok köréről, azok kezelésének szabályairól, valamint az érintetti jogokról.
A személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban 

Draskóczy Éva EV (a továbbiakban: "Kezelő");
székhely: 2030 Érd, Budai út 11
e-mail: vitapro2030@gmail.com
tel.: 70/576-1688

tárolja, kezeli, az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt formában és időtartam alatt.
A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével azokat a szerzett személyes adatokat dolgozza fel, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus kapcsolattartás folytán gyűjtött össze.
A Kezelő a gyűjtött adatokat szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra használja fel. A személyes adatokat nem teszi közzé, és nem kerülnek át más országokba sem.

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra használja fel:
- Regisztráció a honlapon- vitapro5webnode.hu - a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;
- Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítése (név, cím, e-mail, telefonszám);
- A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.
- Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig, illetve amíg a vásárlási szerződés fenn áll.

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói.
Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.
A Kezelő alvállalkozói:
Webnode AG (webáruház rendszer);
Szállító társaság;
Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai
1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog
3. A személyes adatok törlésének joga
4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga
5. Az adatok hordozhatóságához való jog
6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga


írásban:2030. Érd, Budai út 11.
e-mailben: vitapro2030@gmail.com
weboldalon: vargagyogygomba-erd-egeszsegter.hu


7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Kérjük, mielőtt panaszával felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna, a minél gyorsabb vitarendezés érdekében, keresse meg a Kezelőt e-mailen, telefonon, vagy postai úton keresztül.

A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi, technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.
Elektronikus megrendelés elhelyezésekor, a vásárlási űrlapon a jelölőnégyzet bejelölésével az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat
A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.
Ezek a szabályok hatályba lépnek 2018-10-02